yeminli tercüman tabelalarını hatırlarsınız. Çoğumuzun sokakta yürürken büyük tabelaların üzerinde gördüğü ve tam olarak anlayamadığı kavram. Yeminli tercüme kavramıyla anlatılmak istenen şudur. Bir dilden başka bir dile tercüme yapabilen ,noterde bu işi yapabileceğine dair kanıt göstererek yemin alan, yeminli tercüman tarafın yeminli tercümantercümenin yapılması, tercüme bürosu ya da tercüman tarafında kaşe vurulup imzalanması sürecidir. Yeminli tercüme genellikle resmi evraklarda, konsolosluklar ya da mahkemeler tarafından istenilen tercümelerin, yeminli tercümanca yapılmış olmasını ister.

Yeminli tercüman için kullanılan en temel açıklama şudur: kaynak bir dilde yaptığı tercümenin altına imzasını atan ve yaptığı tercümeden doğacak problemlerin sorumluluğunu noterin huzurunda attığı imza ile üzerine alan tercümandır.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.
  2. Mütercim-Tercümanlık ya da herhangi bir yabancı dil bölümünden mezun olmuş olmanız gerekir.
  3. Vatandaşlık ve üniversite mezuniyeti şartlarını sağladığınız takdirde yeminli tercüman olabilmek için bir noterin önünde yemin etmeniz gerekiyor.O yeminin gerçekleşmesi için noter kanaat takdiri de vardır .Yani yukarıda ki işlemlerin dışında isterse sınav belgesi isteyebilir ya da kendi mevcut dile hakimse yeminin verilip verilmeyeceğine kanaat getirebilir.

Noterlik Kanununun 75.maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Yeminli Tercüme Ücretleri Neye Göre Belirlenir?

Tercüme işleminiz ister yeminli tercüman tarafında noter onaylı halde olsun, ister noter onayı gerekmesin uygulanan işlem şudur. Yeminli tercüman tarafından hedef dile tercüme edilen metnin, o dilde karşılık gelen birim karakter sayısı ya da kelime sayısı hesaplanır ve ona göre fiyatlandırma yapılır.

Yeminli tercümanlar kaç noterle çalışabilir?

Yeminli tercümanlar birden fazla noterle çalışabilme şansı olmasına rağmen bazı noterler hali hazırda mevcut tercümanlara sahip olduklarından kabul etmeyebilirler.

Tercüme Bürosu Nedir?

Her dilde çeviri yapabilecek şekilde profesyonel, konularında uzman yeminli tercüman bulunduran ve resmi işlerini anlaşmada bulundukları noter yoluyla yapan işletmelerdir.

ingilizce Tercüme Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.