yeminli-tercumanlik

Türkçeden yabancı bir dile çevrilen belgenin resmi makamlar tarafından kabul edilmesi için noter onayı gerekiyor. Noter tarafından belgenin onaylanması için ise, çeviri işleminin yeminli tercüman tarafından yapılması şartı aranıyor. İşte yeminli tercümanlık ile ilgili merak edilenler…

Yeminli mi, Yeminsiz mi Olsun?

Yeminli veya yeminsiz tercümanlardan hangisine ihtiyacınız olup, olmadığına karar verebilmeniz için  Türkçeden İngilizceye çevrilecek metnin nereye verileceğine bakmalısınız. Eğer belgeyi resmi makamlara ibraz edecekseniz, İngilizce tercüme hizmetini yeminli tercümanlardan almanız gerekecek. Aksi durumda resmi makamlara ibraz edilecek belgenin bir geçerliliği olmayacak. Mesela Türkçe diplomanın İngilizce çevirisini yaptırarak, resmi makamlara sunacak bir kişi için çeviri hizmetinin yeminli tercümandan alınıp, notere tasdik edilmesi gerekir.

Resmi makamı ifade eden noterler, önlerine gelecek her çeviri metnine imza atmaz. Çeviriyi yapan kişinin yeminli tercüman olarak noter bürosuna kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıtlı değilse, belgeyi onaylamayı reddeder. Bu nedenle resmi işlerinizde ihtiyaç duyduğunuz çeviri hizmetini yeminli tercümanlardan almanız ve onlar vasıtasıyla noter tasdikine yollamanız gerekir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Tercümanlık hizmeti sunan kişilerin bildikleri dili ispat eden belgeyle bölgelerindeki noter bürolarına başvurmaları gerekiyor. Noter tarafından yapılacak araştırma sonucunda belgelerin sahte olmadığı anlaşılırsa, noter yemin zaptı imzalanır ve tercümana sorulur. Bu zapta, tercümanın doğru çeviri yapacağı ve yaptıkları çeviriden sorumlu oldukları kaydı yer alır. Bu metnin tercüman tarafından kabul edilip imzalanması yeminli tercümanlık faaliyetinde bulunmasını sağlar.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus şudur. Her yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan metin her noter de onaylanmaz. Yeminli tercümanın kayıtlı olduğu yer tarafından imzalanabilir. Buna da dikkat edilmesi önemli bir detaydır.

Tercüme bürosu bünyesinde bulunan yeminli tercümanlardan alınacak hizmetlerin kalitesi oldukça önemlidir. Bunun sebebi, yanlış çeviri yapıldığında noter tarafından tasdik edilen belge, noteri değil tercümanı bağlar. Bu kural nedeniyle tercümanlık faaliyeti sunan kişinin veya kurumun yeminli tercümanına yaptırdığı İngilizce çeviriyi kontrol ettirmesi gerekiyor fak. Böylece hata payı en aza iner ve yanlışlıktan doğacak zararlardan hem müşteri hem de çeviriyi yapan tercüman korunmuş olur.